Art Exhibition

Hình ảnh ra mắt Room of Fotography Hanoi

Noirfoto chia sẻ lại với các bạn một số hình ảnh tiêu biểu từ chuỗi hoạt động ra mắt Room of Fotography Hanoi, đã diễn ra vào ngày 20-21/03, 2021.

« of 2 »