Art Exhibition

Salon Ánh Sáng: Một triển lãm nhóm Noirfoto của 6 nhiếp ảnh gia Việt mới và thành danh (Luxuo)

Triển lãm nhóm Noirfoto mang tên “Salon Ánh Sáng” sẽ chính thức khai mạc vào ngày 22/11 này tại Mai Gallery, 113 Hàng Bông, Hà Nội và kéo dài đến hết ngày 12/12/2020.

Đây là một hoạt động dự kiến diễn ra thường niên tại Hà Nội và để tiếp nối cho các hoạt động nhiếp ảnh đã diễn ra tại Noirfoto Gallery, Tp. Hồ Chí Minh trong vài năm qua. Các triển lãm này là sự mở đầu một trào lưu nghệ thuật mới và tái định nghĩa khái niệm nhiếp ảnh ở Việt Nam như một công cụ và một ngôn ngữ nghệ thuật riêng biệt nhưng không giới hạn. Các hoạt động đều nhằm mục đích truyền cảm hứng, cung cấp kiến thức, cổ vũ và tạo điều kiện trưng bày cho mọi nghệ sĩ sử dụng công cụ và ngôn ngữ nhiếp ảnh trong sáng tác nghệ thuật.

Nguồn: https://luxuo.vn/culture/events/salon-anh-sang-mot-trien-lam-nhom-noirfoto-cua-6-nhiep-anh-gia-viet-moi-va-thanh-danh.html?fbclid=IwAR1qOo5I6vV4LlQBiaBeAX0Hsnh74hscAzRePyXcc7waXAnrrIDpGvhw9Ek