Art Exhibition

“9 – Paris in Black and White” – Phạm Tuấn Ngọc và mối tình Paris thuần khiết (barcodemagazine)

Bạn nghĩ gì khi nói về Paris – là kinh đô ánh sáng, là thành phố của nghệ thuật, là trung tâm văn hoá lớn, là mảnh đất màu mỡ cho ngành du lịch, hay là tất cả? Dù chưa hay đã đặt chân đến Paris thì hẳn mỗi người chúng ta sẽ có nhiều cách nhìn khác nhau về thành phố này.

Nguồn: https://barcodemagazine.vn/2019/04/05/9-paris-in-bw-pham-tuan-ngoc-va-moi-tinh-paris-thuan-khiet/