Noirfoto Darkroom-Studio-Gallery

Noirfoto Darkroom-Studio-Gallery, ra đời đầu năm 2017, là không gian sáng tác, chia sẻ, hỗ trợ và nuôi dưỡng các giá trị của nhiếp ảnh như một loại hình nghệ thuật, đặc biệt là nhiếp ảnh và in ảnh thủ công, cả về chuyên môn và phát triển cộng đồng.

Không gian vật lý của Noirfoto tại Thảo Điền, tp HCM bao gồm một phòng tối được trang bị chuyên nghiệp đầu tiên và tốt nhất tại Việt Nam dành cho các kỹ thuật in ảnh thủ công bao gồm ảnh phim đen trắng và các chất liệu khác; một studio nhiếp ảnh cũng là không gian thường xuyên diễn ra các khoá học cùng thử nghiệm nghệ thuật; và một gallery chuyên nghiệp với nhiều triển lãm thú vị.

Noirfoto tổ chức các buổi nói chuyện, khoá học, cuộc thi ảnh, triển lãm… cung cấp kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu về nhiếp ảnh, kết hợp với các trường quốc tế hay các trung tâm nghệ thuật khác ở Sài Gòn và Hà Nội.

Tại website của Noirfoto, chúng tôi chia sẻ những thông tin, kiến thức chọn lọc chất lượng dưới dạng những bài viết, bài sưu tầm, và bài dịch bởi các thành viên và những người bạn của Noirfoto.

Noirfoto xin chân thành chào đón tất cả mọi người!


Noirfoto Darkroom-Studio-Gallery was established in 2017 to become a space to produce, share, support and nurture the values of photography as a form of art. We are here to encourage those who share our love for photography and analogue printing. And here we strive to push for the growth of the analogue community.

Noirfoto’s physical space at Thao Dien, HCM city, consists of the first and best darkroom, dedicated towards the highest forms of analogue printing, including black and white and other alternative techniques; our photographic studio where we endlessly experiment with craft of photography; and our gallery where we professionally showcase mesmerising artworks.

At Noirfoto, we organise art talks, workshops, photo contests, and exhibitions… to offer knowledge and skills about all things photography in its full spectrum. And we regularly collaborate with artistic institutions overseas as well as those in Saigon and Hanoi.

Coming to our website, you will find information and quality knowledge, in the form of news, articles, and contributions by members and friends of Noirfoto.

We welcome all those who love photography and everyone else!

 

Category: