Lê Hương Mi Educating Manager

Lê Hương Mi –  Educating Manager

Mi hiện là giảng viên môn Lịch sử Thiết kế Đồ họa và môn Ký tự pháp (Typography) tại Học viện Nghệ thuật & Thiết kế Monster Lab, tổ chức và điều phối các khoá học và hội thảo về lịch sử nghệ thuật, cũng là dịch giả và biên tập sách. Mi làm việc với các đơn vị như Sunday Art Club, lớp Triết học Bút chì, VCCA, Thái Hà Books, viện Nghiên cứu Hán-Nôm, iDesign… Bên cạnh đó, Mi cũng là một nhà thơ và một nghệ sĩ thị giác, hoạt động với tên mi-mimi. 

Ở Noirfoto, Mi phụ trách các hoạt động về giáo dục và chia sẻ kiến thức. Dù không có mặt tại Sài Gòn, Mi luôn hỗ trợ mọi hoạt động từ xa và trực tiếp đảm trách các hoạt động tại Hà Nội.

Mi từng theo học Thiết kế Truyền thông tại Học viện Nghệ thuật Thị Giác, Frankfurt và Nhân học tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Hà Nội..

Các hoạt động nghệ thuật Mi tham gia với tư cách nghệ sĩ: 

  • Animal Theater 2019 – Á Space (Hà Nội)
  • Poetry Plus – Performance Plus 2019 – Mot+++ (TP HCM)
  • Khi Đàn Chim Trở Về / When the Birds Fly Home – Triển lãm Nhiếp ảnh và Kể chuyện, đồng sáng tác – Bảo tàng Phụ Nữ (2016, Hà Nội)

Mi is currently a lecturer in History of Graphic Design and Typography at Monster Lab Academy Hanoi, a freelancer organizing and hosting classes and seminars on History of Arts, a translator, and book editor.  She regularly collaborates with Sunday Art Club, Pencil Philosophy, VCCA, Thai Ha books, iDesign… Nonetheless, she is also a poet and a visual artist, working under her alias of mi-mimi.

At Noirfoto, Mi continues her strength as an educator by coordinating our educational activities. She might not be present at our physical space in Saigon, but we always have her support from afar, and more so while we are in Ha Noi.

Mi studied Communication Design at the Academy of Visual Arts Frankfurt, Germany, and Anthropology at the University of Humanities and Social Sciences Ha Noi. 

Mi involved as an artist in:

  • Animal Theater 2019 – Á Space (Ha Noi)
  • Poetry Plus – Performance Plus 2019 – Mot+++ (HCMC)
  • When the Birds Fly Home (2016, Ha Noi)

 

Category: