Noirfotocontest

Mời tham gia #NoirfotoContest2021

Chào mừng các bạn tham gia cuộc thi và triển lãm ảnh phim đen trắng #NoirfotoContest2021

#NoirfotoContest là một cuộc thi và triển lãm ảnh giúp các bạn có cơ hội chia sẻ góc nhìn nghệ thuật của bản thân thông qua những tấm ảnh phim đen trắng, cũng là sân chơi giúp các bạn có chung niềm đam mê, sở thích cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Noirfoto đã giúp hoàn thiện công sức và đam mê của các nhiếp ảnh gia tham dự thành những tác phẩm tuyệt đẹp. Contest bắt đầu online với việc tham dự và bình chọn 2 vòng trên Instagram, vòng 1 bởi Noirfoto, vòng 2 bởi các khán giả. Cuộc thi kết thúc với triển lãm 20 bức được chọn cuối cùng, và cũng là vòng bình chọn thứ 3, trực tiếp cho 01 bức ảnh được nhiều yêu thích nhất.

Noirfoto mong rằng niềm đam mê ảnh đen trắng và nghệ thuật nhiếp ảnh thủ công sẽ luôn được duy trì và phát triển nhờ sự tham gia ngày càng đông đảo của mọi người.

Xin mời đọc kỹ nội dung dưới đây để hiểu rõ cách chơi.

 1. THỂ LỆ:
 • DÀNH RIÊNG CHO ẢNH CHỤP BẰNG PHIM ĐEN TRẮNG!
 • Tác giả phải còn giữ âm bản.
 • Hoàn toàn miễn phí.
 • Dành cho bất cứ ai, từ bất cứ đâu
 • Diễn ra trên Instagram và tại gallery của Noirfoto.
 • Không giới hạn số ảnh tham dự của mỗi người, không giới hạn về kích thước âm bản.
 • Ảnh tham gia là ảnh chụp bằng phim đen trắng, còn âm bản và có thể được gửi về Noirfoto trước 20h ngày 16/12/2021
 • Tác giả đảm bảo về bản quyền ảnh, chịu trách nhiệm và chi phí gửi âm bản tới Noirfoto và chi phí gửi lại ảnh cùng âm bản của mình sau khi kết thúc triển lãm.
 1. QUÁ TRÌNH:

> CHẶNG 1: Từ nay đến 16/12/2021 – THAM GIA

 • Gửi ảnh tham dự bằng cách đăng ảnh mới trên tài khoản Instagram của bạn, hoặc thêm hashtag vào ảnh cũ, với 03 hashtag như sau: #NoirfotoContest2021 #NoirfotoDarkroom #NoirfotoGallery
 • 16/12, 20:00: Chấm dứt nhận ảnh.

> CHẶNG 2: Từ 17/12 đến 24/12/2021 – BÌNH CHỌN TRÊN INSTAGRAM

 • 17/12, 13:00: Công bố 50 bức ảnh do Noirfoto lựa chọn bằng cách repost trên IG của Noirfoto (www.instagram.com/noirfotodarkroom)
 • Các khán giả sẽ bình chọn cho ảnh bằng cách thả tim vào ảnh repost tại IG của Noirfoto, một người có thể bình chọn cho nhiều ảnh, không giới hạn.
 • 24/12, 20:00: Chấm dứt bầu chọn.
 • 25/12, 13:00: Công bố 20 bức ảnh có nhiều lượt yêu thích nhất để vào vòng trong.
 • Mỗi tác giả chỉ được tối đa 02 tác phẩm vào vòng triển lãm tiếp theo. Nếu được bình chọn nhiều hơn 02 tác phẩm, tác phẩm thứ 03 trở đi sẽ bị loại để nhường cho các bức ảnh của tác giả khác có số lượng bình chọn nhiều nhất tiếp theo.
 •  Noirfoto sẽ liên lạc với tác giả để hướng dẫn gửi âm bản.

> CHẶNG 3: Từ 25/12 đến 31/12/2021 – GỬI ÂM BẢN VÀ RỌI ẢNH

Các tác giả có ảnh được lựa chọn triển lãm, trong vòng 05 ngày từ khi công bố kết quả, cần gửi:

 • Âm bản của ảnh được chọn triển lãm
 • Số tiền là 200.000vnd, dùng để trả cho chi phí đóng gói và gửi lại tác phẩm sau triển lãm. (Nếu tác giả đến nhận trực tiếp, số tiền này sẽ được hoàn lại).
 • Thông tin về: Tên tác giả, số điện thoại, địa chỉ nhận ảnh, giá bán ảnh (tối thiểu 01 triệu, tối đa 10 triệu), số tài khoản để nhận tiền (nếu ảnh được bán).
 • Trong trường hợp ảnh không còn âm bản hoặc do tác giả không liên lạc trong hạn nói trên, Noirfoto sẽ loại ảnh đó và thay thế bằng ảnh có số lượng bình chọn nhiều nhất tiếp theo trong những ảnh chưa được chọn vào triển lãm.

> CHẶNG 4: Từ 01/01/2021 đến 06/01/2022 – RỌI ẢNH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

 • 20 bức ảnh đen trắng sẽ được rọi thủ công trên giấy ảnh Ilford MG Fiber Classic Glossy cỡ 11×14” (28x35cm) và lồng khung gỗ.
 • Tác giả có thể đăng ký trước để đến tham gia rọi ảnh. Noirfoto sẽ sắp xếp thời gian và hẹn tác giả, theo điều kiện thực tế cho phép. Yêu cầu tác giả đến đúng giờ và chỉ 01 tác giả trong darkroom lúc rọi ảnh.
 • Lồng khung, treo ảnh, các việc chuẩn bị khác.

> CHẶNG 5: Từ 07/01 đến 21/01/2022 – TRIỂN LÃM & BÌNH CHỌN GIẢI NHẤT

 • Triển lãm các bức ảnh thắng cuộc sẽ diễn ra tại RedDoor, 151/3 Đồng Khởi, Q1, TP HCM. Tiệc khai mạc lúc 18:00 ngày 07/01/2022 và kéo dài trong 02 tuần, bế mạc ngày thứ sáu 21/01/2022.
 • Mỗi khán giả đến triển lãm sẽ được nhận 01 sticker, do Noirfoto cung cấp. Các khán giả sẽ vote trực tiếp bằng cách dán sticker lên tường bên cạnh bức ảnh yêu thích nhất.
 • Kết thúc triển lãm, ảnh nào có nhiều sticker nhất là ảnh thắng chung cuộc.
 • Ảnh trong triển lãm sẽ được bán với giá do tác giả quyết định. Tác giả sẽ giữ 100% số tiền bán ảnh.
 • Tất cả ảnh sẽ thuộc sở hữu của tác giả, được đóng gói và gửi lại trong vòng 01 tuần tính từ ngày kết thúc triển lãm từ chi phí được gửi trước đó. Noirfoto sẽ không chịu trách nhiệm về ảnh sau thời gian đó.
 1. GIẢI THƯỞNG:
 • 20 bức ảnh triển lãm sẽ được trưng bày trong 02 tuần tại Noirfoto, sau đó gửi cho tác giả. Noirfoto và các nhà tài trợ chi trả toàn bộ chi phí triển lãm.
 • Giải nhất chung cuộc duy nhất là một bản in thủ công cỡ 40x50cm, của chính bức ảnh đạt giải, trên giấy ảnh Ilford MG FB Glossy, lồng khung, và gửi tặng tác giả.
 1. TÀI TRỢ:

Mời các bạn tham gia đồng tài trợ cho hoạt động này nếu bạn đồng ý với các nội dung dưới đây:

 • Tài trợ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Nhà tài trợ không yêu cầu điều kiện hay quyền lợi nào.
 • Tiền tài trợ sẽ được sử dụng cho các chi phí của cuộc thi và triển lãm, bao gồm vật liệu, hóa chất rọi ảnh, sản xuất tác phẩm và chi phí tổ chức triển lãm.

Thân ái,

Noirfoto Darkroom-Studio-Gallery


Welcome to the black and white film photography contest and exhibition #NoirfotoContest2021.

#NoirfotoContest is a photo contest and exhibition that gives you the opportunity to share your own artistic perspective through black and white film photos, as well as a playground to help you share your passion and interest, meet and chat with each other. Noirfoto has helped to perfect the effort and passion of the participating photographers into stunning works. The contest started online with participation and 2 voting rounds on Instagram, round 1 by Noirfoto, round 2 by the audience. The contest ends with the exhibition of the last 20 selected pictures, and also the 3rd round of voting, directly giving 01 most favourite photo.

Noirfoto hopes that the passion for black and white photography and the art of handcraft will always be maintained and developed thanks to the increasing participation of everyone.

Please read carefully the content below to understand how to play!

 1. RULES:
 • ONLY FOR PHOTOS SHOT WITH BLACK&WHITE FILMS!
 • The author must still keep the negative.
 • All free.
 • For anyone, from anywhere
 • Take place on Instagram and at the gallery of Noirfoto.
 • There is no limit to the number of photos per person, no limit on the size of the negative.
 • The photo taken is a photo taken with a black and white film, negative and can be sent to Noirfoto before 8PM on 16/12/2021
 • The author guarantees copyright is responsible and responsible for sending the negative to Noirfoto and for the cost of returning the photo and his negative after the exhibition ends.
 1. PROCESS:

> STEP 1: From now to 16/12/2021 – ROUND 1

 • Submit photos by posting new photos on your Instagram account, or add hashtags to old ones, with 03 hashtags as follows: # NoirfotoContest2021 #NoirfotoDarkroom #NoirfotoGallery
 • 16/12, 20:00: Stop receiving photos.

> STEP 2: From 17/12 to 24/12/2021 – AUDIENCE VOTE ON INSTAGRAM

 • 17/12, 13:00: Publish 50 photos selected by Noirfoto by reposting on Noirfoto’s IG (www.instagram.com/noirfotodarkroom)
 • Viewers will vote for the photo by dropping their heart on the reposted photo at Noirfoto’s IG, one person can vote for multiple, unlimited photos.
 • 24/12, 20:00: Voting ends.
 • 25/12, 13:00: Announcing the 20 most favourite photos to enter the next round.
 • Each author is only allowed 02 works in the next round of exhibitions. If more than 02 works are voted for, the 3rd work onwards will be disqualified to give up the photos of another author with the next highest number of votes.
 • Noirfoto will contact the author for instructions on sending the negative.

> STEP 3: From 25/12 to 31/12/2021 – SEND YOUR NEGATIVE IN FOR DARKROOM PRINTING

 • Authors whose photos are selected to exhibit, within 05 days from the announcement of results, should send to Noirfoto:
 • Negative of the photo selected for exhibition
 • The amount is 200,000vnd, to pay for the cost of packing and returning the work after the show. (If the author comes to receive it directly, this amount will be refunded).
 • Information about: Author’s name, phone number, photo address, photo sale price (minimum VND 1 million, maximum VND 10 million), account number to receive money (if photos are sold).
 • In the event that the photo is no longer negative or due to the fact that the author has not contacted the above term, Noirfoto will remove the photo and replace it with the next image with the next highest number of votes among the images not yet selected for the exhibition.

> STEP 4: From 01/01/2021 to 06/01/2022- PHOTOGRAPHY AND EXHIBITION ORGANIZATION

 • Twenty black and white photos will be manually illuminated on 11×14 ”(28x35cm) Ilford MG Fiber Classic Glossy photo paper and wooden-frame cage.
 • Authors can register in advance to participate in imaging. Noirfoto will arrange the time and appoint the author, depending on actual conditions. Require the author to arrive on time and only 01 author in the darkroom during image screening.
 • Frame, hang pictures, other preparations.

> STEP 5: From 07/01 to 21/01/2022 – 1st Prize Show & Winner

 • The exhibition of winning photos will take place at Noirfoto, the party will open at 6 PM on 07/01/2022 and last for two weeks, to close on Friday, 21/01/2022.
 • Each audience member who comes to the exhibition will receive 01 sticker, provided by Noirfoto. The audience will vote directly by sticking a sticker on the wall next to the favourite photo.
 • At the end of the exhibition, the photo with the most stickers is the final winner.
 • Photos in the exhibition will be sold at a price determined by the photographer.
 • All photos will be owned by the author, packed and returned within 1 week of the end of the exhibition from the cost of submission. Noirfoto will not be responsible for the photo after that time.
 1. AWARDS:
 • The 20 photos will be exhibited for 2 weeks at RedDoor, 151/3 Đồng Khởi, D.1, HCM city, then sent to the author. Noirfoto and the sponsors cover the full cost of the exhibition.
 • The only final prize is a hand-printed 40x50cm size, of the winning photo itself, on Ilford MG FB Glossy photographic paper, framed, and gifted to the author.
 1. SPONSORS:

You are invited to co-sponsor this activity if you agree with the following:

 • Sponsorship by cash or by bank transfer
 • Sponsors do not ask for any conditions or benefits.
 • The funding will be used for the costs of the contest and exhibition, including materials, darkroom printing chemicals, production of the work and the cost of organizing the exhibition.

Love,

Noirfoto Darkroom-Studio-Gallery


@huyqv