Workshop

Ánh sáng và đo sáng Lightmetering

[Ánh sáng và đo sáng trong Nhiếp ảnh] 

Photography nghĩa là vẽ bằng ánh sáng. Ánh sáng và chất nhạy sáng là hai yếu tố tạo nên nhiếp ảnh, thậm chí không cần cả camera. Vì thế, ánh sáng, yếu tố cơ bản nhất trong nhiếp ảnh, là điều đầu tiên và quan trọng nhất một nhiếp ảnh gia cần hiểu rõ và làm chủ.

Trong thực tế, một phần do khả năng tự động của máy ảnh kỹ thuật số, các kiến thức về ánh sáng và đo sáng thường không được nắm bắt đầy đủ dẫn đến hiểu và áp dụng sai, hoặc chỉ đúng trong vài trường hợp cụ thể mà không làm chủ được với mọi tình huống, nhất là các trường hợp ánh sáng phức tạp hay thiết bị cũ hỏng, không chính xác.

Workshop này sẽ trang bị cho các nhiếp ảnh gia kiến thức căn bản, tổng hợp, đầy đủ và có hệ thống nhất về ánh sáng và đo sáng trong nhiếp ảnh, với nội dung cụ thể như sau:

– Nhắc lại/Giới thiệu các khái niệm nhiếp ảnh căn bản: khẩu độ, tốc độ chụp, ISO, stop, EV, độ tương phản, độ sáng… và cách mà chúng ảnh hưởng đến ánh sáng trên ảnh
– Các loại máy đo sáng và nguyên tắc hoạt động. Phân tích ưu và nhược điểm của từng loại.
– Giới thiệu cơ bản về Zone System.
– Sử dụng máy đo sáng tích hợp trong máy ảnh và máy đo sáng rời trong các trường hợp cụ thể.
– Hiểu các điều kiện ánh sáng khác nhau để đo sáng và từ đó xác định thông số chụp.
– Ảnh hưởng của việc đo sáng và cách điều chỉnh phơi sáng cho ảnh trong quá trình chụp và xử lý film.
– Phương pháp đo sáng Sunny 16, đo sáng khi không có công cụ đo.

Workshop này dành cho:

– Các nhiếp ảnh gia ở mọi trình độ muốn hệ thống lại kiến thức về đo sáng và làm chủ thiết bị.
– Các nhiếp ảnh gia chụp phim, đặc biệt có sử dụng máy phim khổ trung, khổ lớn hoặc thuần cơ khí.
– Các nhiếp ảnh gia nghệ thuật, như bước đầu tìm hiểu chất liệu silver gelatine, tiến tới làm chủ quy trình tráng phim, rọi ảnh.

Buổi workshop sẽ diễn ra vào buổi tối thứ năm, từ 19h, tại Noirfoto, 199bis Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền.

Người hướng dẫn: Phạm Tuấn Ngọc

Thời gian học: 2,5 tiếng.

Học phí: 500.000 VND/học viên. Giới hạn: 12 học viên.

*Xin mời đăng ký tham gia bằng cách:

1. Chuyển khoản 100% học phí tới tài khoản Techcombank số 19032523348027 – Pham Tuan Ngoc với cú pháp “LightmeteringWorkshop Noirfoto – [Tên học viên]”
2. Email tới hi@noirfoto.com để Noirfoto xác nhận và hướng dẫn bạn chuẩn bị cho buổi học.


Photography means painting with light. Light and photosensitizer are the elements that build up photography, with or without a camera. Therefore, light – the essential factor in photography – is the first and most important thing a photographer must understand and master.

In practice, partly due to the automatic capabilities of digital cameras, the knowledge of light and metering is often not fully grasped, leading to misinterpretation and inaccurate application, or only correct in certain instances. You may be unable to master all situations, especially in complicated lighting conditions or with broken, incorrect old equipment.

This workshop will equip photographers with the most basic, comprehensive, and systematic knowledge about lighting and metering in photography, with specific contents as follows:

– Recall/Introduce basic photography concepts: aperture, shutter speed, ISO, stop, EV, contrast, brightness… and how they affect the image’s light.
– Introduce types of metering machines and their principles of operation. Analyze the pros and cons of each type.
– Introduce the basics of the Zone System.
– How to use the camera’s built-in light meter and the separate meter under specific circumstances.
– Understand different lighting conditions for metering and determine shooting parameters accordingly.
– Effects of metering and exposure adjustment on images during film shooting and processing.
– Sunny 16 metering method, metering without measuring tool.

This workshop is for:

– Photographers of all levels searching to refine their light metering knowledge and master the equipment.
– Film photographers using large format or purely mechanical film cameras.
– Art photographers learning about silver gelatine material and progressing to master the process of film coating and imaging.

The workshop will take place on a Thursday evening, from 7 pm, at Noirfoto, 199bis Nguyễn Văn Huong, Thảo Điền.

Instructor: Pham Tuan Ngoc

Duration: 2.5 hours.

Tuition fee: 500,000 VND/participant. Max 12 persons.

*To book a Lightmetering Workshop, please:

1. Transfer 100% of the fee to the Techcombank account number 19032523348027, Pham Tuan Ngoc, with payment reference:  “LightmeteringWorkshop Noirfoto – [Name of the participant]”
2. Send an email to hi@noirfoto.com. Noirfoto will confirm your slot(s) and give you instructions to prepare for the workshop.