Workshop

Tráng phim đen trắng BW film processing

Nhiếp ảnh phim đang ngày càng trở nên hấp dẫn và thú vị hơn bao giờ hết, số người chụp phim trắng đen vì thế cũng tăng nhanh. Tuy nhiên, chụp ảnh phim không chỉ đơn giản là chụp xong rồi giao cho lab vì như vậy chẳng khác nhiều chụp ảnh kỹ thuật số và như thế bạn đã bỏ lỡ mất những phần thú vị đặc biệt nhất của việc chụp phim. Là người chụp phim thực thụ, bạn có muốn tự tay hoàn thiện tác phẩm của mình, kể từ khi bấm máy tới bức ảnh cuối cùng?

Noirfoto sẽ dẫn bạn đi tiếp con đường đầy kỳ thú này, bắt đầu bằng việc tráng phim đen trắng, chính cuộn phim bạn đã chụp. Buổi học sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết về nhiếp ảnh đen trắng và hướng dẫn thực hành từng bước để bạn vừa hiểu bản chất, vừa có thể tự tay tráng những cuộn phim mà mình đã chụp với tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất và đạt tới khả năng kiểm soát hoàn toàn đối với các bức ảnh của mình.

Cụ thể, workshop cung cấp cho bạn:

– Lý thuyết căn bản về tính chất của phim đen trắng và các chất hóa học liên quan
– Thực hành tự tráng phim đen trắng
– Học kinh nghiệm, cách kiểm soát từng bước, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tráng phim
– Học cách “đọc” phim âm bản để cải thiện kỹ thuật chụp lẫn xử lý phim
– Học cách tránh hay xử lý các vấn đề thường gặp
– Ưu đãi trọn đời tự tráng phim tại phòng tối của Noirfoto với giá đặc biệt

Buổi workshop sẽ diễn ra vào một buổi sáng thứ Bảy, từ 9h, tại Noirfoto Darkroom, 199bis Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền.

Người hướng dẫn: Phạm Tuấn Ngọc

Thời gian học: 2,5 tiếng

Học phí: 2.000.000 VND/01 học viên hoặc 3.000.000 VND/02 học viên. Giới hạn: 02 học viên. Học phí bao gồm tất cả nguyên vật liệu.

*Xin mời đăng ký tham gia bằng cách:

1. Chuyển khoản 100% học phí tới tài khoản Techcombank số 19032523348027 – Pham Tuan Ngoc với cú pháp “BWFilmWorkshop Noirfoto – [Tên học viên]”
2. Email tới hi@noirfoto.com để Noirfoto xác nhận và hướng dẫn bạn chuẩn bị cho buổi học.


Film photography is becoming more attractive than ever, more photographers are putting down their smartphones or digital cameras in favour of shooting in an old-fashioned way. However, shooting film does not mean pressing the shutter and then sending your film to the lab, which is just shooting digital in a more complicated way, and by doing so you miss the most interesting part of the process. As a real film shooter, do you want to finish your work all by yourself, from the shoot to the final print?

Noirfoto will lead you on this amazing path, starting with how to process your own black and white film. The workshop will provide you with all important knowledge about black and white film photography and guide you step by step to practice so that you will understand both the science that goes on in the darkroom and hands-on experience to process your film for the best professional quality and full control of your images.

This workshop will provide:

  • Principles of black and white films and processing chemicals
  • Practice processing and controlling black and white film
  • Learn to “read” the negatives to improve your shooting and processing skills
  • Useful tips and solutions for common problems
  • Lifetime support for black and white film processing in Noirfoto Darkroom with a special price.

The workshop only takes place on a Saturday morning from 9am, at Noirfoto Darkroom, 199bis Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền.

Instructor: Pham Tuan Ngoc

Duration: 2.5 hours 

Fee: VND 2,000,000 / 01 participant or VND 3,000,000 / 02 participants. Max 02 persons. This includes all materials.

*To book a Black and White Film Processing Workshop, please:

  1. Transfer 100% of the fee to the Techcombank account number 19032523348027, Pham Tuan Ngoc, with payment reference:  “BWFilmWorkshop Noirfoto – [Name of the participant]”
  2. Send an email to hi@noirfoto.com. Noirfoto will confirm your slot(s) and give you instructions to prepare for the workshop.