Articles

Collodion ở AirLab Bangkok / Collodion at AirLab Bangkok

Noirfoto đi thăm AirLab tại Bangkok, Thái Lan và trải nghiệm kỹ thuật nhiếp ảnh Collodion. Collodion vốn là một dung dịch xi-rô dễ cháy của nitrocellulose trong ete và rượu có thể dùng thay albumen (lòng trắng trứng) quét lên trên tấm kính trong kỹ thuật bảng ướt (wet-plate) tiền thân của kỹ thuật daguerrotype (sử dụng tấm kim loại thay cho tấm kính).