Khóa học

Tráng film đen trắng / BW Film Processing


Nhiếp ảnh phim đã trở lại và thú vị hơn bao giờ hết, số người chụp phim trắng đen vì thế cũng tăng chóng
mặt.
Tuy nhiên, chụp ảnh phim không chỉ đơn giản là chụp xong rồi thì “quăng” phim cho lab. Noirfoto giới thiệu
lớp học cơ bản về xử lý phim đen trắng – nơi trang bị cho các bạn những kiến thức khoa học nằm sau nhiếp
ảnh đen trắng để các bạn có thể tự xử lý những cuộn phim của mình và đạt tới khả năng kiểm soát cao nhất
đối với sản phẩm nhiếp ảnh của mình.
Nội dung:
● Học những lý thuyết căn bản, tính chất của phim đen trắng và các chất hóa học liên quan
● Thực hành tự tráng phim đen trắng
● Học kinh nghiệm, cách kiểm soát các bước, các yếu tố của việc tráng phim
● Học cách “đọc” phim âm bản để cải thiện kỹ thuật chụp lẫn xử lý phim
● Học cách tránh hay xử lý các vấn đề thường gặp
● Nhận được ưu đãi trọn đời tự tráng phim tại phòng tối của Noirfoto chỉ với giá 50k/cuộn

Đối tượng:
Thời gian:
Số lượng:
Lưu ý:
Người chụp ảnh mọi trình độ
3 tiếng
Tối đa 3 học viên
Học viên cần ít nhất 01 cuộn phim đen trắng đã chụp, chưa tráng để thực hành

Đăng ký và Học phí:
Học viên đăng ký khoá học ( cá nhân, nhóm, gia đình, tổ chức…) bằng cách:
● Chuyển khoản đến tài khoản Techcombank 19032523348019 Pham Tuan Ngoc
● Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại Noirfoto
Cyanotype, Máy ảnh lỗ kim, Tráng phim đen trắng, Đo sáng: 1,5tr/1hv – 2tr/2hv – 2,5tr/3hv – 3tr/4hv – trên
4hv: +500k/hv
Học phí cần trả trước toàn bộ và có giá trị bảo lưu trong 03 tháng.
Nếu cần thêm thông tin chi tiết về lớp học, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc Facebook.
199bis Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q.2
Email:
Noirfotodarkroom@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/noirfotodarkroom/

Black and White Film Processing


Black and white film photography has never gone out of fashion, more photographers are putting down their
smartphones or DSLRs in favour of shooting in the old-fashioned way. We will teach you how to process
your own black and white film. We will help you to understand the science that goes on in the darkroom, so
that you can self process your film for full control of your finished prints.
In this class, you will learn:
● Principles of black and white films
● To understand black and white film and processing chemicals
● To process and control aspects of black and white film by yourself
● To “read” the negative to improve your shooting and processing skills
● Useful tips and solutions for common problems
You also get:
● A lifetime support for black and white film processing in Noirfoto Darkroom at only VND 50k/roll!
Suitable for : Photographers of all levels

Duration
Class size
Note
: 3 hours
: Maximum 3
: Students should bring 1 or 2 rolls of shot, unprocessed, black and white films

 

Register & Fee:
All workshops are available for booking (single, group, family, organization…), registered by:
● Bank transfer to Techcombank 19032523348019 Pham Tuan Ngoc
● Cash payment at Noirfoto
Black and white film processing: 1.5 million vnd/ pax, 2 million vnd/ 2 pax, 2.5 million vnd/ 3 pax, 3 million
vnd/ 4 pax, 4 and above: 500k vnd/ pax
All payment has to be made fully beforehand and will be valid for 3 months.
For further information, please contact us via email or facebook.
199bis Nguyen Van Huong Thao Dien, D2
Email:
Noirfotodarkroom@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/noirfotodarkroom/