Khóa học

Tất tần tận về Đo sáng / All about Lightmetering


Photography (nhiếp ảnh) vốn có nghĩa là vẽ bằng ánh sáng. Vì thế, nguyên tố cơ bản nhất quyết định nhiếp
ảnh chính là ánh sáng, cũng là điều đầu tiên và quan trọng nhất một nhiếp ảnh gia cần hiểu và làm chủ.
Khoá học này cung cấp cho bạn kiến thức về đo sáng trong nhiếp ảnh một cách cơ bản, có hệ thống và đầy
đủ nhất. Các kiến thức này sẽ giúp bạn hiểu, cảm nhận và đánh giá ánh sáng, cho bạn khả năng sử dụng
thiết bị đo sáng như thể nó là một phần của tâm trí và cơ thể bạn.
Khoá học này cần thiết cho nhiếp ảnh gia ở mọi trình độ, dù chụp kỹ thuật số hay phim. Nó sẽ hữu ích hơn
cho những người chụp phim khi giúp bạn khả năng kiểm soát bức ảnh dù không thể kiểm tra ngay như chụp
bằng máy kỹ thuật số và đặc biệt là tránh lãng phí những khoảnh khắc hoặc những thước phim quý giá.
Nội dung:
● Sơ lược về các khái niệm căn bản: khẩu độ, tốc độ chụp, ISO, stop, EV, độ tương phản, độ sáng,
v.v và cách mà chúng ảnh hưởng đến ánh sáng trên ảnh
● Các loại đo sáng và cách chúng hoạt động,
● Phân tích ưu và nhược điểm của các loại đo sáng
● Giải thích về Zone System
● Máy ảnh có tích hợp đo sáng
● Máy đo sáng rời trong các trường hợp cụ thể
● Xử lý các điều kiện ánh sáng khác nhau
● Ảnh hưởng của việc đo sáng và cách điều chỉnh ánh sáng ảnh trong quá trình xử lý film
● Sunny 16, cách đo sáng khi không có công cụ đo
● Hỏi đáp

Đối tượng:
Thời gian:
Số lượng:
Lưu ý:
Người chụp ảnh mọi trình độ
3 tiếng
Tối đa 15 học viên
Học viên nên mang theo máy ảnh cá nhân và đo sáng (nếu có)

Đăng ký và Học phí:
Học viên đăng ký khoá học ( cá nhân, nhóm, gia đình, tổ chức…) bằng cách:
● Chuyển khoản đến tài khoản Techcombank 19032523348019 Pham Tuan Ngoc
● Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại Noirfoto
Phí bắt đầu từ 1,500,000 VND cho học viên đầu tiên, 500k cho mỗi học viên tiếp theo.

Lightmetering


Photography, literally, means to ‘write down the light’.
“In the right light, at the right time, everything is extraordinary.” – Aaron Rose
So, what’s the right light? And the right time? It’s all about your feelings and judgement of light and your
ability to use the light meter as if it’s an extension of your body and mind.
Suitable for all levels of photographers, both digital and film photography. Especially for film photographers,
which helps in avoiding wasting valuable film slots and precious moments.
In this workshop, you will learn:

● Revise the basic concepts of photography eg. aperture, shutter speed, ISO, stop, EV, contrast,
brightness, etc and how they transform your film then your photos
● Light meter types and how they work
● Analysis of light meter types, pros and cons
● Zone system basic explanation
● Camera with built-in light meter
● Stand-alone light meter in specific conditions
● Handle different lighting conditions
● Impact of light metering and how to make adjustment in film processing
● Sunny 16, know your exposure without a light meter
● Q&A

Suitable for
Duration
Class size
Note
: Photographers of all levels
: 3 hours
: Maximum 15
: Students should bring their own camera(s) and light meter (if any)

 

Register & Fee:
All workshops are available for booking (single, group, family, organization…), registered by:
● Bank transfer to Techcombank 19032523348019 Pham Tuan Ngoc
● Cash payment at Noirfoto
Fee starts at 1,500,000 VND for the first student, and 500,000 VND for every extra student thereafter.