Khóa học

Máy ảnh lỗ kim / Pinhole Camera


Bạn có biết một bức ảnh hình thành như nào và nhiếp ảnh bắt đầu từ đâu?
Lớp học chụp ảnh không cần đến ống kính này sẽ giúp bạn hiểu cách ánh sáng đi qua một lỗ rất nhỏ có thể
tạo nên một hình ảnh trên giấy ảnh như thế nào. Máy ảnh Pinhole đơn giản là một chiếc hộp, có lỗ rất nhỏ ở
một mặt và vật liệu nhạy sáng ở mặt đối diện. Bạn sẽ được học về điều căn bản của nhiếp ảnh, toán học,
vật lý, và hóa học – khoa học vui dành cho… mọi độ tuổi. Bạn sẽ được làm quen với phòng tối thủ công và
giấy ảnh bạc gelatin và trải nghiệm cảm giác kỳ diệu khi thấy bức hình hiện lên trong khay thuốc. Kết thúc
buổi học, bạn còn có ít những bức ảnh độc nhất vô nhị mang về khoe gia đình và bạn bè!
Hãy quên đi những kỹ thuật phức tạp và tận hưởng niềm vui cũng như sự kì diệu của việc chụp ảnh bằng…
một cái hộp giày.
Nội dung:
● Tìm hiểu lịch sử nhiếp ảnh/máy ảnh lỗ kim. Học về nguyên lý tạo hình ảnh của nhiếp ảnh
● Học về cấu tạo máy ảnh lỗ kim. Thực hành tự làm máy ảnh bằng hộp giày, kéo và băng dính.
● Thực hành chụp với giấy ảnh đen trắng và tự tráng ảnh trong phòng tối.
● Tìm hiểu cơ bản về các hoá chất dùng cho ảnh đen trắng thủ công

 • Đối tượng:
 • Thời gian:
 • Số lượng:
 • Lưu ý:
 • Người yêu nghệ thuật từ 5 tuổi trở lên
 • 2-3 tiếng
 • Tối đa 10 học viên
 • Không độc hại, phù hợp với trẻ em, trẻ em dưới 8 tuổi cần có người lớn hỗ trợ.

Đăng ký và Học phí:

Học viên đăng ký khoá học ( cá nhân, nhóm, gia đình, tổ chức…) bằng cách:
● Chuyển khoản đến tài khoản Techcombank 19032523348019 Pham Tuan Ngoc
● Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại Noirfoto
Cyanotype, Máy ảnh lỗ kim, Tráng phim đen trắng, Đo sáng: 1,5tr/1hv – 2tr/2hv – 2,5tr/3hv – 3tr/4hv – trên
4hv: +500k/hv
Học phí cần trả trước toàn bộ và có giá trị bảo lưu trong 03 tháng.
Nếu cần thêm thông tin chi tiết về lớp học, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc Facebook.
199bis Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q.2
Email:
Noirfotodarkroom@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/noirfotodarkroom/

Pinhole Photography


How did photography begin?
This lense-less photography workshop will show you how light passing through a very tiny hole can create
an image. A pinhole camera is a simple box with a tiny hole at one end and film paper placed at the other.
You will learn the basics of photography, mathematics, physics, and chemistry. You will be introduced to the
analog darkroom and silver gelatin paper. By the end of the day, you will have at least 3 unique photos by the
end of the class to bring back home to impress your family and friends!
Forget about technical things and enjoy the miracle of taking photos with a shoe box!
In this workshop, you will learn
● History of photography/pinhole photography and its principles
● How to make your own pinhole camera with a shoe box, scissors, tapes
● Capture your own black and white then print them in our darkroom
● Basic knowledge of chemistry in printing black and white

 • Suitable for
 • Duration
 • Class size
 • Note
 • Art lovers from 5 years old
 • 2-3 hours
 • Maximum 10
 • Safe for kids. Kids under 8 need assistance from an adult.

Register & Fee:
All workshops are available for booking (single, group, family, organization…), registered by:
● Bank transfer to Techcombank 19032523348019 Pham Tuan Ngoc
● Cash payment at Noirfoto
Pinhole photography: 1.5 million vnd/ pax, 2 million vnd/ 2 pax, 2.5 million vnd/ 3 pax, 3 million vnd/ 4 pax, 4
and above: 500k vnd/ pax
Silver gelatine darkroom printing: 2.5 million vnd/ pax
Photowalk: 2 million vnd/ pax – 3 million vnd/ 2 pax
All payment has to be made fully beforehand and will be valid for 3 months.
For further information, please contact us via email or facebook.
199bis Nguyen Van Huong Thao Dien, D2
Email:
Noirfotodarkroom@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/noirfotodarkroom/