• Thomas Billhardt
    Tin tức

    Thomas Billhardt trở lại Hà Nội thân thương

    Trong lần trở lại này với thủ đô, Thomas Billhardt mang đến buổi thuyết trình “Cuộc sống qua những bức ảnh” tại Viện Goethe Hà Nội. Ông sẽ giới thiệu và chia sẻ những tác phẩm nhiếp ảnh quốc tế quan trọng nhất của mình, bao gồm những…