• Bài viết

    Trò chuyện với Liên Phạm về triển lãm “Này, mày ở đây”

    Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều người thực hành nhiếp ảnh tìm về với những kỹ thuật, loại hình, và chất liệu thủ công cổ điển, nhưng cũng có rất nhiều người khám phá và thể nghiệm những cách thể hiện mới với những tính chất triết học và xã hội đặc…

  • Bài viết

    Phỏng vấn Henri Cartier-Bresson

    Henri Cartier-Bresson (HCB), ông là nhiếp ảnh gia huyền thoại người Pháp, một trong những người tiên phong của trường phái nhiếp ảnh nắm bắt khoảnh khắc (candid-photography). Cùng với Robert Capa, David “Chim” Seymour, và George Rodger, ông đã lập nên nhóm Magnum, một hiệp hội cho phép các nhiếp ảnh gia tác nghiệp…