• Irving Penn - In a Cracked Mirror, New York, 1986. (Nguồn: Irving Penn)
    Bài viết

    Irving Penn – NAG của những bức chân dung độc đáo

    Irving Penn là một nhiếp ảnh gia chụp chân dung với nhiều ý tưởng độc đáo. Trong một dự án “Portraits in a Corner”, Irving Penn đã đặt hai phông nền để tạo thành một góc nhỏ và các đối tượng chụp ảnh đã được yêu cầu bước vào đó. Như Penn giải thích: “Đó…