• #NoirfotoContest2023
    Noirfotocontest

    Giải thưởng và Thể lệ #NoirfotoContest2023

    [ENG below] !! ĐÃ CẬP NHẬT THỜI HẠN NỘP ẢNH !! Quyền lợi và Giải thưởng dành cho người dự thi  Tất cả ảnh dự thi được xuất hiện trên các kênh truyền thông của Noirfoto và Phố Bên Đồi (Website, Social Media, v.v.). Các bức ảnh vào Top 20 sẽ được rọi ảnh, lồng khung…