• Articles

    Alfred Stieglitz – Cuộc đời và sự nghiệp (Phần 2)

    Trong phần cuối của loạt bài về Alfred Stieglitz, một trong những “nhân vật chính” của công cuộc kiến tạo nghệ thuật Hiện đại Mỹ, chúng ta cùng tìm hiểu về Stieglitz Circle qua một nội dung đăng tải bởi nhà đấu giá Christie’s, di…

  • Articles

    Alfred Stieglitz – Cuộc đời và sự nghiệp (Phần 1)

    Người ta vẫn nói về Alfred Stieglitz như một trong những người “cha đỡ đầu” của nghệ thuật Hiện đại Mỹ đồng thời có một sự nghiệp nhiếp ảnh đáng chú ý. Trong loạt bài 2 phần, chúng ta sẽ tìm hiểu nhân vật đứng…