Dịch vụ

Cho thuê / Rental

CHO THUÊ

– Phòng tối (để in ấn thủ công)

– Studio (để chụp ảnh/quay phim)

– Gallery trưng bày

RENTAL

– Darkroom (for analogue printing)

– Studio (for still/ video shooting)

– Gallery