Cho thuê / Rental

Noirfoto bao gồm ba phần – phòng tối để tráng rọi ảnh và in thủ công, studio để chụp ảnh, và gallery để trưng bày tác phẩm. Tất cả cơ sở vật chất tại Noirfoto đều sẵn sàng cho thuê.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem những link sau:


Noirfoto consists of three different spaces – a darkroom for analogue printing, a studio for image making, and a gallery to display artworks. All of our facilities are readily for rent.

For further details, please refer to the following links:

PHÒNG TỐI/DARKROOM

 

 

 

STUDIO

 

 

 

 

 

GALLERY

 

 

 


Đăng ký sử dụng dịch vụ / Register form: