Đo sáng / Lightmetering

Photography (nhiếp ảnh) vốn có nghĩa là vẽ bằng ánh sáng. Vì thế, nguyên tố cơ bản nhất quyết định nhiếp ảnh chính là ánh sáng, cũng là điều đầu tiên và quan trọng nhất một nhiếp ảnh gia cần hiểu và làm chủ.

Khoá học này cung cấp cho bạn kiến thức về đo sáng trong nhiếp ảnh một cách cơ bản, có hệ thống và đầy đủ nhất. Các kiến thức này sẽ giúp bạn hiểu, cảm nhận và đánh giá ánh sáng, cho bạn khả năng sử dụng thiết bị đo sáng như thể nó là một phần của tâm trí và cơ thể bạn.

Khoá học này cần thiết cho nhiếp ảnh gia ở mọi trình độ, dù chụp kỹ thuật số hay phim. Nó sẽ hữu ích hơn cho những người chụp phim khi giúp bạn khả năng kiểm soát bức ảnh dù không thể kiểm tra ngay như chụp bằng máy kỹ thuật số và đặc biệt là tránh lãng phí những khoảnh khắc hoặc những thước phim quý giá.

Nội dung:

  • Sơ lược về các khái niệm căn bản: khẩu độ, tốc độ chụp, ISO, stop, EV, độ tương phản, độ sáng, v.v và cách mà chúng ảnh hưởng đến ánh sáng trên ảnh
  • Các loại đo sáng và cách chúng hoạt động
  • Phân tích ưu và nhược điểm của các loại đo sáng
  • Giải thích về Zone System
  • Máy ảnh có tích hợp đo sáng
  • Máy đo sáng rời trong các trường hợp cụ thể
  • Xử lý các điều kiện ánh sáng khác nhau
  • Ảnh hưởng của việc đo sáng và cách điều chỉnh ánh sáng ảnh trong quá trình xử lý film
  • Sunny 16, cách đo sáng khi không có công cụ đo
  • Hỏi đáp

Đăng ký và Học phí:

Học viên đăng ký khoá học ( cá nhân, nhóm, gia đình, tổ chức…) bằng cách:

  • Chuyển khoản đến tài khoản Techcombank 19032523348019 Pham Tuan Ngoc
  • Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại Noirfoto

Đo sáng: 1,5tr/1hv – 2tr/2hv – 2,5tr/3hv – 3tr/4hv – trên 4hv: +500k/hv


Photography means to ‘write down the light’. So, what’s the right light? And the right time? It’s all about your feelings and judgement of light and your ability to use the light meter as if it’s an extension of your body and mind.

Suitable for all levels of photographers, both digital and film photography. Especially for film photographers, which helps in avoiding wasting valuable film slots and precious moments.

In this workshop, you will learn:

  • Revise the basic concepts of photography eg. aperture, shutter speed, ISO, stop, EV, contrast, brightness, etc and how they transform your film then your photos
  • Light meter types and how they work
  • Analysis of light meter types, pros and cons
  • Zone system basic explanation
  • Camera with a built-in light meter
  • Stand-alone light meter in specific conditions
  • Handle different lighting conditions
  • Impact of light metering and how to adjust film processing
  • Sunny 16, know your exposure without a light meter
  • Q&A

Register & Fee:

All workshops are available for booking (single, group, family, organization…), registered by:

  • Bank transfer to Techcombank 19032523348019 Pham Tuan Ngoc
  • Cash payment at Noirfoto

Light metering: 1.5 million VND/pax, 2 million VND/2 pax, 2.5 millionVND/3 pax, 3 million VND/4 pax, 4 and above: 500k VND/pax


 • Đối tượng / Suitable forNgười chụp ảnh mọi trình độ / Photographers of all levels
 • Thời gian / Duration3 tiếng / 3 hours
 • Số lượng / Class size: Tối đa 15 học viên / Maximum 15
 • Lưu ý / Note: Học viên nên mang theo máy ảnh cá nhân và đo sáng (nếu có) / Students should bring their own camera(s) and light meter (if any)

Đăng ký khoá học / Register form:


Tráng film đen trắng / BW ProcessingIn cyanotype / CyanotypeHướng dẫn chụp ảnh film / Film Camera 101Đo sáng / LightmeteringChụp ảnh đường phố / PhotowalkMáy ảnh lỗ kim / Pinhole CameraRọi ảnh trong phòng tối / Silver Gelatine Printing