Cho thuê / Rental

Cho thuê:

  • Phòng tối (để in ấn thủ công)
  • Studio (để chụp ảnh/quay phim)
  • Gallery trưng bày

Rental:

  • Darkroom (for analogue printing)
  • Studio (for still/ video shooting)
  • Gallery

Đăng ký sử dụng dịch vụ / Register form: