“Paris-9” by Pham Tuan Ngoc

« of 9 »

 

‘9 – Paris đen trắng’ được tác giả chụp vào khoảng năm 2008 – 2010 khi còn là một chàng flâneur trẻ tuổi rong ruổi trên đường phố Paris với chiếc máy ảnh luôn bên cạnh. Những thước phim đen trắng này được tráng rọi vào năm 2019 – 9 năm sau – và hoàn thiện thành bộ ảnh ‘9’.

Trong tiếng Pháp, ‘9’ là neuf, vừa là số 9, vừa là ‘mới’. Paris với tác giả cũng giống như một người con gái mà anh yêu đắm say, nên lòng anh lúc nào cũng tươi mới, lần gặp nào cũng háo hức như lần đầu. Việc hoàn thiện và triển lãm những thước phim chụp tại Paris tại Sài Gòn sau chín năm có thể là làm sống lại tình yêu ấy một lần nữa trong hiện trạng mới, hoặc cũng có thể là báo hiệu sự kết thúc của một chu kỳ cũ và bắt đầu một chu kỳ mới.

Bộ ảnh chia làm bốn phần: L’Amour (Tình yêu), Dans la rue (Trong phố), Métro Bistro, và La Nuit (Buổi đêm). Paris và mọi thứ thuộc về nó là chủ thể của những bức ảnh, nhưng những bức ảnh ấy thuộc loại nhiếp ảnh nghệ thuật, không phải là ảnh tài liệu. Chúng là Paris và cũng không phải là Paris, chúng là Paris của riêng tác giả và cũng là tác giả của riêng Paris, “rất nghèo và rất hạnh phúc”, mãi mãi.

Vào thời điểm ‘9’ ra mắt công chúng, bộ ảnh này có bao gồm những bức ảnh đen trắng được rọi thủ công lớn nhất Việt Nam cho tới lúc bấy giờ. Số lượng bản in của mỗi ảnh là giới hạn.


‘9 – Paris in Black and White’ was first created by the artist around 2008 – 2010 when he was a young flâneur wandering around the streets of Paris with his camera always by his side. These black and white films taken then were processed in 2019 – 9 years later – and finished as the series ‘9’.

In French, ‘9’ is ‘neuf’ which means both the number nine and ‘new’. To the artist, Paris is just like a lady that he dearly loved, so his heart for her was always fresh like new, every time he saw her is as eager as the first. To finish and to exhibit the photos from the films taken in Paris 9 years after in Saigon could be to revive that love again in a new state, or it could be a signal of the end of an old cycle and the start of a new one.

The series is divided into four parts: L’ Amour (Love), Dans la rue (In the street), Métro Bistro and La Nuit (The Night). Paris and everything in it are the subject of the photographs, but those pictures are art photography, not documentary. They are Paris and not Paris; they are, always, the Paris of the artist and also the artist, “very poor and very happy”, of Paris. 

At the time the ‘9’ was released to the public, this series included the largest handcrafter black and white photos in Vietnam up to that time. The number of prints per image is limited.

Category: