“Muted” by Tran Le Quynh Anh

“Muted” by Tran Le Quynh Anh
AT01
« 1 of 11 »

 

‘Muted’

Hãy nói cho tôi biết bạn nhìn thấy gì, tôi sẽ cho bạn biết tôi đã cảm thấy thế nào.

Những tác phẩm trong dự án này không gợi âm thanh và cũng không có lời tựa.

Sử dụng kết hợp các kỹ thuật tạo hình trên chất liệu giấy ảnh nhạy sáng, sử dụng ánh sáng, vật và hóa chất, tôi muốn thể hiện thế giới nội tâm với những trải nghiệm cảm xúc qua đó phản ánh thế giới mà tôi đang sống.

Tất cả các tác phẩm là độc bản và mang tính biểu tượng.


‘Muted’

Tell me what you see and I will tell you how I felt.

In this project, you may find works that are sound still and untitled.

Working with a variation of alternative photography techniques on light sensitive photography paper with light, objects and chemicals, I mean to capture my inner life visually in order to reflect the world I live in and journey through.

All works are singular and representational.

Category: