Trần Lê Quỳnh Anh
Gallery Manager

Trần Lê Quỳnh Anh – Gallery Manager

Lớn lên ở Sài Gòn, tốt nghiệp trường Quốc tế Sáng tạo và Nghệ Thuật ở Wellington, New Zealand.

Tham gia Noirfoto để thực hành các kỹ thuật nhiếp ảnh thủ công cho dự án cá nhân và triển lãm, Quỳnh Anh đã gắn bó lâu dài với không gian này và trở thành một thành viên quan trọng. Hiện tại cô quản lý toàn bộ không gian gallery, chăm sóc khu vườn và năm thành viên bốn chân; đồng thời tiếp tục nghiên cứu và thực hành các kỹ thuật mới.

Các triển lãm:

  • Triển lãm nhóm “Salon Ánh Sáng” (Hà Nội – 11/2020)
  • Triển lãm nhóm “Cuộc gặp gỡ nhiếp ảnh” (tp. Hồ Chí Minh – 07/2020)
  • Tác phẩm được lưu trữ và trưng bày tại phòng triển lãm Inspired Art Gallery, Wellington (New Zealand -từ 01/2020)
  • Triển lãm nhóm ‘Cú va chạm mùa hè’, nhà triển lãm Odlin, Wellington, (New Zealand – 01/2020)
  •  Tác phẩm xuất hiện trong ấn bản ra mắt công chúng của tạp chí Sisterhoods (New Zealand – 12/2019)

Quynh Anh grew up in Saigon, she then graduated from International School of Creative Arts Wellington, New Zealand.

Joining Noirfoto to practise her art and support her own endeavours, to eventually have her work exhibited, Quynh Anh has now become one of our core members. As Gallery Manager she keeps our gallery and garden lovely and our four-legged friends happy. That is whilst she continues to explore the boundaries of photography and arts.

Exhibitions:

  • “Salon Ánh Sáng” (Ha Noi – 11/2020)
  • NGS “Photographic Assembly” (HCMC – 07/2020)
  • Inspired Art Gallery, Wellington (New Zealand -từ 01/2020)
  • ‘Summer Impact’, Wellington, (New Zealand – 01/2020)
  •  Artworks appeared in the Sisterhoods magazine (New Zealand – 12/2019)
Category: