Phạm Tuấn Ngọc Founder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Ngọc – Founder

Ngọc là nhiếp ảnh gia – nghệ sĩ, một chuyên gia in ảnh thủ công, người sáng lập Noirfoto Darkroom–Gallery–Studio, và một cố vấn nhiếp ảnh.

Bắt đầu với một căn phòng 8m2 trên lầu hai của một quán cafe nhỏ, theo thời gian và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, Ngọc đã xây dựng Noirfoto thành một không gian rộng gần 300m2 với gallery trưng bày, phòng tối, studio và một khu vườn nhưng vẫn luôn giữ vững tinh thần rộng mở, chia sẻ và sáng tạo cho tất cả mọi người yêu nghệ thuật.

Ngọc tập trung nghiên cứu và thực hành các kỹ thuật tạo hình ảnh và bản in trong giai đoạn đầu của lịch sử nhiếp ảnh, dựa trên các hoá chất và phương tiện thủ công.

Thực hành này dựa trên niềm tin vào giá trị nghệ thuật, lịch sử, bảo tồn, khoa học và văn hoá của nhiếp ảnh truyền thống, giá trị của tay nghề kỹ thuật tinh xảo và kiến thức tích lũy, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số.

Các triển lãm:

 • Triển lãm nhóm “Salon Ánh Sáng” (Hà Nội – 11/2020)
 • Triển lãm nhóm “Cuộc gặp gỡ nhiếp ảnh” (tp. Hồ Chí Minh – 07/2020)
 • Triển lãm cá nhân “9 – Paris in Black & White” (tp. Hồ Chí Minh – 04/2019, Hà Nội – 07/2019)
 • Triển lãm nhóm “Chuyện châu Âu” (tp. Hồ Chí Minh – 2011)
 • Triển lãm nhóm “Up and Down” (Hà Nội – 2010) 
 • Triển lãm nhóm “Je suis étudiant Vietnamien” (Paris – 2009)
 • Triển lãm nhóm “Mon tendre Hanoi” (Paris – 2008)

Ngoc is a photographer – artist, specialising in analogue printing, a photographic consultant, as well as founder of Noirfoto Darkroom–Gallery–Studio.

He began with an 8m2 space upon the stairs of a small cafe, and with time and help of friends, Ngoc has grown Noirfoto into a space spanning over 300m2 consisting of a gallery, darkroom, studio, and garden. All dedicated to the open-minded spirit of building and sharing creativity for all art lovers.

Ngoc focuses on the early analogue image-making processes that began with the photographic history. All which are based on chemistry and analogue medium.

All his practises aim to preserve artistry, history, science, and culture, as well as the craftsmanship that has formed around the art of photography, especially during the digital age.

Exhibitions:

 • “Salon Ánh Sáng” (Ha Noi – 11/2020)
 • “Photographic Assembly” (Ho Chi Minh city – 07/2020)
 • “9 – Paris in Black & White” (Ho Chi Minh city – 04/2019, Ha Noi – 07/2019)
 • “Europe tale” (Ho Chi Minh city – 2011)
 • “Up and Down” (Ha Noi – 2010) 
 • “Je suis étudiant Vietnamien” (Paris – 2009)
 • “Mon tendre Hanoi” (Paris – 2008)

 

Category: