Ilford le Chien Gatekeeper/Heartwarmer

Ilford nhận Ngọc làm chủ một cách tình cờ và hoàn toàn tự nhiên khi chủ động sà vào lòng và đi theo về Noirfoto. Từ đó, Ilford làm ấm mọi trái tim của những ai đến đây bằng sự đón tiếp vô cùng tình cảm, chân thành và nhiệt tình của mình.


It was by fortune that Ilford met Ngoc and snuggled into his lap. She decided to follow him back to our studio in her own right. Ever since, Ilford has warmed everyone coming to Noirfoto with the best of her love and sincerity.  

 

Category: