Lịch sự kiện tại Noirfoto

 

  • 05/11, thứ Bảy, sáng, 9am-12pm: Workshop Rọi ảnh đen trắng / Silver gelatine printinghttps://fb.me/e/3WOSmrtc6
  • 06/11, Chủ Nhật, sáng, 7am-10am: Workshop Photowalk with bw film “Saigon 60shttps://fb.me/e/1UUnS4OZs
  • 12/11, thứ Bảy, sáng, 9am-12pm: Workshop Tráng phim đen trắng | BW film processinghttps://fb.me/e/2I86vzpYU
  • 13/11, Chủ Nhật, sáng, 9am-12pm: Workshop Cyanotype “A Morning with Art in the garden” – https://fb.me/e/rKYrJdQL1
  • 15/11, thứ Năm, tối, 7pm-9pm: Workshop Light Painting với nghệ sĩ Oscar Lebeckhttps://fb.me/e/2XGjjtelH
  • 15/11, thứ Năm, trưa, 1pm: Công bố kết quả top 20 #Noirfotocontest2022 – IG @noifotodarkroom
  • 18/11, thứ Sáu, tối, 6pm-9pm: Khai mạc “Alternate Existence/s” – Triển lãm hồi tưởng của nghệ sĩ Tom Hricko
  • 20/11, Chủ nhật, sáng 9am-12pm: Workshop Pinhole Camera / Máy ảnh lỗ kim “Magic in a Shoebox” – https://fb.me/e/2wmWK49Fe
  • 24/11, tối, 7pm-9pm: Workshop Light metering / Đo sáng – https://fb.me/e/2HEWzZf1O