Noirfotocontest

Mời tham gia #NoirfotoContest2022

Chào mừng các bạn tham gia cuộc thi và triển lãm ảnh phim đen trắng #NoirfotoContest2022

#NoirfotoContest là một cuộc thi và triển lãm ảnh giúp các bạn có cơ hội chia sẻ góc nhìn nghệ thuật của bản thân thông qua những tấm ảnh phim đen trắng, cũng là sân chơi giúp các bạn có chung niềm đam mê, sở thích cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Noirfoto đã giúp hoàn thiện công sức và đam mê của các nhiếp ảnh gia tham dự thành những tác phẩm tuyệt đẹp. Contest bắt đầu online với việc tham dự và bình chọn 2 vòng trên Instagram, vòng 1 bởi Noirfoto, vòng 2 bởi các khán giả. Cuộc thi kết thúc với triển lãm 20 bức được chọn cuối cùng, và cũng là vòng bình chọn thứ 3, trực tiếp cho 01 bức ảnh được nhiều yêu thích nhất.

Noirfoto mong rằng niềm đam mê ảnh đen trắng và nghệ thuật nhiếp ảnh thủ công sẽ luôn được duy trì và phát triển nhờ sự tham gia ngày càng đông đảo của mọi người.

Xin mời đọc kỹ nội dung dưới đây để hiểu rõ cách chơi.

THỂ LỆ

 • DÀNH RIÊNG CHO ẢNH CHỤP BẰNG PHIM ĐEN TRẮNG!
 • Tác giả phải còn giữ âm bản.
 • Hoàn toàn miễn phí.
 • Dành cho bất cứ ai, từ bất cứ đâu
 • Diễn ra trên Instagram và tại gallery của Noirfoto.
 • Không giới hạn số ảnh tham dự của mỗi người, không giới hạn về kích thước âm bản.
 • Ảnh tham gia là ảnh chụp bằng phim đen trắng, còn âm bản và có thể được gửi về Noirfoto trước 12h trưa ngày 30/10/2022
 • Tác giả đảm bảo về bản quyền ảnh, chịu trách nhiệm và chi phí gửi âm bản tới Noirfoto và chi phí gửi lại ảnh cùng âm bản của mình sau khi kết thúc triển lãm.

QUÁ TRÌNH

> CHẶNG 1: Từ nay đến 30/10/2022 – THAM GIA

 • Gửi ảnh tham dự bằng cách đăng ảnh mới trên tài khoản Instagram của bạn, hoặc thêm hashtag vào ảnh cũ, với 03 hashtag như sau: #NoirfotoContest2022 #NoirfotoDarkroom #NoirfotoGallery
 • 30/10, 20:00: Chấm dứt nhận ảnh.

> CHẶNG 2: Từ 31/10 đến 14/11/2022 – BÌNH CHỌN TRÊN INSTAGRAM VÀ GỬI ÂM BẢN

 • 31/10, 13:00: Công bố 50 bức ảnh do Noirfoto lựa chọn bằng cách repost trên IG của Noirfoto (@noirfotodarkroom)
 • Các khán giả sẽ bình chọn cho ảnh bằng cách thả tim vào ảnh repost tại IG của Noirfoto, một người có thể bình chọn cho nhiều ảnh, không giới hạn.
 • Các tác giả có ảnh được lựa chọn vào top 50, trong vòng 10 ngày từ khi công bố kết quả, cần gửi:
   • Âm bản của ảnh được chọn (Noirfoto sẽ liên lạc với từng tác giả để hướng dẫn gửi âm bản.)
   • Số tiền 200.000vnd, dùng để trả cho chi phí đóng gói và gửi lại tác phẩm sau triển lãm. (Nếu tác giả đến nhận trực tiếp, số tiền này sẽ được hoàn lại).
   • Các thông tin: Tên tác giả, số điện thoại, địa chỉ nhận ảnh, giá bán ảnh (tối thiểu 01 triệu, tối đa 10 triệu), số tài khoản để nhận tiền (nếu ảnh được bán).
   • Trong trường hợp ảnh không còn âm bản hoặc do tác giả không liên lạc trong thời hạn nói trên, Noirfoto sẽ loại ảnh đó và thay thế bằng ảnh khác.
 • 14/11, 20:00: Chấm dứt bầu chọn.
 • 15/11, 13:00: Công bố 20 bức ảnh có nhiều lượt yêu thích nhất (15 bức do khán giả vote, 5 bức do Noirfoto chọn) để vào vòng trong.
 • Mỗi tác giả chỉ được tối đa 02 tác phẩm vào vòng triển lãm tiếp theo. Nếu được bình chọn nhiều hơn 02 tác phẩm, tác phẩm thứ 03 trở đi sẽ bị loại để nhường cho các bức ảnh của tác giả khác có số lượng bình chọn nhiều nhất tiếp theo.

> CHẶNG 3: Từ 16/11/2022 đến 16/12/2022 – RỌI ẢNH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

 • 20 bức ảnh đen trắng sẽ được rọi thủ công trên giấy ảnh Ilford MG Fiber Classic Glossy cỡ 11×14” (28x35cm) và lồng khung gỗ.
 • Tác giả có thể đăng ký trước để đến tham gia rọi ảnh. Noirfoto sẽ sắp xếp thời gian và hẹn tác giả, theo điều kiện thực tế cho phép. Yêu cầu tác giả đến đúng giờ và chỉ 01 tác giả trong darkroom lúc rọi ảnh.
 • Lồng khung, treo ảnh, các việc chuẩn bị triển lãm.

> CHẶNG 4: Từ 17/12 đến 27/12/2022 – TRIỂN LÃM & BÌNH CHỌN GIẢI NHẤT

 • Triển lãm các bức ảnh thắng cuộc sẽ diễn ra với tiệc khai mạc lúc 18:00 ngày 17/12/2022 và kéo dài trong 10 ngày, bế mạc ngày 27/12/2022.
 • Mỗi khán giả đến triển lãm sẽ được nhận 01 sticker, do Noirfoto cung cấp. Các khán giả sẽ vote trực tiếp bằng cách dán sticker lên tường bên cạnh bức ảnh yêu thích nhất.
 • Kết thúc triển lãm, ảnh nào có nhiều sticker nhất là ảnh thắng chung cuộc.
 • Ảnh trong triển lãm sẽ được bán với giá do tác giả quyết định. Tác giả sẽ giữ 100% số tiền bán ảnh.
 • Tất cả ảnh sẽ thuộc sở hữu của tác giả, được đóng gói và gửi lại trong vòng 01 tuần tính từ ngày kết thúc triển lãm từ chi phí được gửi trước đó. Noirfoto sẽ không chịu trách nhiệm về ảnh sau thời gian đó.

GIẢI THƯỞNG

 • 20 bức ảnh triển lãm sẽ được trưng bày trong 03 tuần, sau đó gửi cho tác giả. Noirfoto và các nhà tài trợ chi trả toàn bộ chi phí triển lãm.
 • Giải nhất chung cuộc duy nhất là một bản in thủ công cỡ 40x50cm, của một âm bản bất kỳ do tác giả chọn, trên giấy ảnh Ilford MG FB Glossy.

TÀI TRỢ

Mời các bạn tham gia đồng tài trợ cho hoạt động này nếu bạn đồng ý với các nội dung dưới đây:

 • Tài trợ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Nhà tài trợ không yêu cầu điều kiện hay quyền lợi nào.
 • Tiền tài trợ sẽ được sử dụng cho các chi phí của cuộc thi và triển lãm, bao gồm vật liệu, hóa chất rọi ảnh, sản xuất tác phẩm và chi phí tổ chức triển lãm.

Thân ái,

Noirfoto Darkroom-Studio-Gallery


Welcome to the black and white film photography contest and exhibition #NoirfotoContest2022.

#NoirfotoContest is a photo contest and exhibition that gives you the opportunity to share your own artistic perspective through black and white film photos, as well as a playground to help you share your passion and interest with other like-minded people. The contest starts online with photo submission and 2 voting rounds. The contest ends with the exhibition of the top 20 pictures and the 3rd round of voting to find 01 most favourite photo.

Noirfoto hopes that the passion for black and white photographs and the art of analogue photography will always be maintained and developed thanks to the increasing participation of everyone.

Please read carefully the content below to understand how to play!

RULES:

 • ONLY FOR PHOTOS SHOT WITH BLACK&WHITE FILMS!
 • The author must still keep the negative.
 • All free.
 • For anyone, from anywhere
 • Take place on Instagram and at the gallery of Noirfoto.
 • There is no limit to the number of photos submitted per person, and no limit on the size of the negative.
 • The photos are taken with black and white film negatives and the negatives can be sent to Noirfoto before 12 PM on 30/10/2021
 • The author warrants the copyright of the works and is responsible for sending negatives (including all costs) to Noirfoto and for the cost of returning the photographs and negatives at the end of the exhibition.

PROCESS:

> STEP 1: From now to 30/10/2022 – PHOTO SUBMISSION

 • Submit photos by posting new photos on your Instagram account, or add hashtags to old ones, with 03 hashtags as follows: #NoirfotoContest2022 #NoirfotoDarkroom #NoirfotoGallery
 • 30/10, 20:00: Stop receiving photos.

> STEP 2: From 31/10 to 14/11/2021 – AUDIENCE VOTE ON INSTAGRAM

 • 31/10, 13:00: Publish 50 photos selected by Noirfoto by reposting on Noirfoto’s IG (@noirfotodarkroom)
 • Viewers will vote for the photo by liking the reposted photo on Noirfoto’s IG, one person can vote for as many photos as they like.
 • Authors with works selected into the top 50 list must submit, within 10 days after the announcement of the result:
  • The negative(s) of the selected photo(s) (Noirfoto will contact each person with instructions for submitting)
  • The amount of 200.000, will be used to pay for the cost of packaging and returning the work(s) after the exhibition (If the author comes to take the work back in person, this amount will be refunded to them).
  • Information on: Author’s name, phone number, address to receive work after the exhibition, work sale price (min. 01 million, max. 10 million), bank account number to receive money (if the photo is sold).
  • In the cases that the negative is no longer available or the author does not contact Noirfoto within the mentioned deadline, Noirfoto will disqualify the photo(s) and move on to the next best work.
 • 14/11, 20:00: Voting ends.
 • 15/11, 13:00: Announcing the top 20 photos (15 with the most votes by the audience, 5 selected by Noirfoto) to enter the next round.
 • Each author is only allowed 02 works in the next round of exhibitions. If more than 02 works are voted for, the 3rd work onwards will be disqualified to give up the slot of another photo from another author with the next highest number of votes.

> STEP 3: From 16/11 – 16/12/2022 – PHOTOGRAPHY AND EXHIBITION ORGANIZATION

 • Twenty black and white photos will be hand-printed on 11×14 ”(28x35cm) Ilford MG Fiber Classic Glossy photo paper and framed in wooden frames.
 • Authors can register in advance to participate in the printing process. Noirfoto will arrange the schedule and appoint the author, depending on actual conditions. The author is required to arrive on time and only 01 author in the darkroom at a time.
 • Framing, hanging pictures, and other preparations.

> STEP 4: From 17/12 to 27/12/2022 – EXHIBITION AND VOTING FOR THE 1ST WINNER

 • The exhibition of winning photos will last for ten days, closing on Friday, 27/12/2022. Opening party at 6 PM on 17/12/2022,
 • Each exhibition visitor will receive 01 sticker provided by Noirfoto. They will vote directly by sticking it on the wall next to their favourite photo.
 • At the end of the exhibition, the photo with the most stickers is the final winner.
 • Photos in the exhibition will be sold at a price determined by the photographer.
 • All photos will be owned by the author, packed and returned within 1 week of the end of the exhibition from the cost of submission. Noirfoto will not be responsible for the photo after that time.

AWARDS:

 • The 20 photos will be exhibited for 3 weeks at Noirfoto, and then sent to the author. Noirfoto and the sponsors cover the full cost of the exhibition.
 • The only final prize is a hand-printed 40x50cm size, of any negative chosen by the winning author, on Ilford MG FB Glossy photographic paper.

SPONSORS:

You are invited to co-sponsor this activity if you agree with the following:

 • Sponsorship by cash or by bank transfer
 • Sponsors do not ask for any conditions or benefits.
 • The funding will be used for the costs of the contest and exhibition, including materials, darkroom printing chemicals, production of the work, and the cost of organizing the exhibition.

Love,

Noirfoto Darkroom-Studio-Gallery