• Bài viết

    Introducing Tom Hricko The Grand Master

    Noirfoto proudly introduces to everyone our newest member: Tom Hricko. He has joined us as our art consultant to provide us with his utmost knowledge and wisdom. Tom will participate in the next Noirfoto Group Show, as well as following exhibition activities to support artists looking to grow and develop! But first of all, let’s…

  • Bài viết

    Trò chuyện với Liên Phạm về triển lãm “Này, mày ở đây”

    Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều người thực hành nhiếp ảnh tìm về với những kỹ thuật, loại hình, và chất liệu thủ công cổ điển, nhưng cũng có rất nhiều người khám phá và thể nghiệm những cách thể hiện mới với những tính chất triết học và xã hội đặc…