Tin tức

Workshop camera: Kiến thức bắt đầu chụp ảnh bằng Film- NAG Phạm Tuấn Ngọc | Thứ 7 11/5 (tinhte)

Buổi Workshop Hướng dẫn bắt đầu chụp ảnh bằng Film do NAG Phạm Tuấn Ngọc hôm thứ bảy ngày 11/05/2019 vừa rồi đã mở đầu cho chuỗi Workshop về nhiếp ảnh Film do Camera Tinh Tế tổ chức với những nôi dung:

  • Tuần 1: Kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh film (11/5)
  • Tuần 2: Giới thiệu và phân tích một số nhiếp ảnh gia đường phố nổi tiếng/tiêu biểu trong lịch sử nhiếp ảnh thế giới.
  • Tuần 3: Nhận xét, biên tập ảnh film.
  • Tuần 4: Giới thiệu nâng cao về tráng, rọi & các chất liệu khác

Đến với buổi Workshop đầu tiên về nhiếp ảnh film với nội dung kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh Film, hầu hết các bạn còn rất trẻ. Các bạn tham dự Workshop với mong muốn trang bị cho mình thêm những kiến thức rất thực tế từ một NAG đã rất tâm huyết với nhiếp ảnh film là Phạm Tuấn Ngọc. Anh đã nhiệt tình chia sẻ những kiến thức cơ bản một cách dễ hiểu nhất cho các bạn đã từng chụp ảnh film hoặc chưa bao giờ chụp ảnh film với những nội dung:

  • Các loại máy, các loại film, các loại quy trình tráng film rửa ảnh
  • Hướng dẫn thao tác chụp film
  • Kinh nghiệm, kiến thức về khẩu, tốc, lấy nét, đo sáng với máy film

Nguồn: https://tinhte.vn/thread/video-anh-workshop-camera-kien-thuc-bat-dau-chup-anh-bang-film-nag-pham-tuan-ngoc-thu-7-11-5.2959075/