Articles

Chế tạo máy ảnh lỗ kim / Making Pinhole Camera

Noirfoto giới thiệu một dự án vui nho nhỏ: chụp ảnh với máy ảnh lỗ kim (pinhole camera) tự chế tạo và xử lý ngay tại phòng tối của Noirfoto. Máy ảnh lỗ kim là một loại máy ảnh không có ống kính cực kỳ đơn giản: chỉ cần một chiếc hộp, ví dụ như hộp giày, một lỗ siêu nhỏ ở một mặt hộp (pinhole) để ánh sáng đi qua tới giấy ảnh đính ở mặt đối diện.