Articles

Tráng phim bằng Caffenol / Caffenol Processing

Noirfoto giới thiệu một kỹ thuật nhiếp ảnh thủ công thú vị gọi là Caffenol. Thành phần hóa học cần thiết nhất cho quy trình này chứa a-xít caffeic có trong cà phê và trà. Pha một bình cà phê, một nửa dùng để xử lý ảnh và một nửa dùng để uống trong lúc làm việc thì còn gì bằng?