Art Exhibition

Việt Nam qua lăng kính của “Những Nhiếp ảnh gia Mới” (vietcetera)

Nhằm góp phần lan toả ‘chất liệu’ nhiếp ảnh tại Việt Nam, sau chương trình cố vấn, Phạm Tuấn Ngọc từ Noirfoto và Bạch Nam Hải từ VG-Lab tiếp tục giới thiệu đến công chúng loạt triển lãm 3×4 “Những Nhiếp ảnh gia Mới”. Tại đây, các nhiếp ảnh gia Nguyễn Quang Bách, Adrien Jean, và Phạm Việt Anh Minh được tạo điều kiện để tham gia vào quá trình trưng bày tác phẩm trong không gian triển lãm chuyên nghiệp.

Nguồn: https://vietcetera.com/vn/viet-nam-qua-lang-kinh-cua-nhung-nhiep-anh-gia-moi