Art Exhibition

NAG Phạm Tuấn Ngọc với ảnh đen trắng & buồng tối – triển lãm Paris “9” (tinhte)

“Mình có dự định triển lãm ảnh cá nhân này gần 2 năm nay rồi. Nhưng, từ khi có ý định ấy, mình lại phải tự trang bị phòng tối để chủ động xử lý ảnh cho chính mình, rồi tráng rọi cho đúng ý, và làm luôn không gian trưng bày ảnh nữa, nên bây giờ mới thực hiện được. Mình chọn từ mấy ngàn tấm phim ra vài chục tấm thôi. Phim lưu trữ gần chục năm nay, nên phải có thời gian để xử lý dần dần những khung phim cũ nữa. Có tấm phải rọi tới tui vài lần, chấm chỉnh ảnh, mang ra ướm thử không gian ánh sáng trưng bày có khi lại phải mang vào xử lý lại. Mình không được như các bạn chụp phố, ra khỏi nhà, lao ra phố và vui với nhiếp ảnh trọn vẹn ngay. Mình một nửa thời gian là phòng tối. Chụp về, tráng hay xử lý phim xong, cất để dành đó rất kỹ, rồi khi xong một dự án mới lại lôi ra sắp xếp rọi”.

Nguồn: https://tinhte.vn/thread/nag-pham-tuan-ngoc-voi-anh-den-trang-buong-toi-trien-lam-paris-9.2929781/