Art Exhibition

3×4: Những Nhiếp ảnh gia Mới / 3×4: The New Photographers

Cùng nhìn lại những hình ảnh của 3 triển lãm 3×4: Những Nhiếp ảnh gia Mới (3×4: The New Photographers) – loạt triển lãm nhóm đầu tiên của Noirfoto hợp tác cùng các đơn vị tổ chức một chương trình nhằm hướng dẫn và tạo điều kiện triển lãm cho những nhiếp ảnh gia mới hoạt động tại Việt Nam.