Art Exhibition

Noirfoto Darkroom – Triển lãm “Những Nhiếp ảnh gia Mới” lần thứ 3 (doanhnhanplus)

Đây là lần đầu tiên toàn bộ các ảnh được trưng bày đều đã được thực hiện tại Việt Nam. Cùng làm việc trên thể loại nhiếp ảnh đường phố và nhiếp ảnh tư liệu, ba nghệ sĩ mang lại những góc nhìn, cách tiếp cận và hơi thở thực sự khác biệt, tạo nên một sự kết hợp thú vị và phong phú trong không gian chung của triển lãm.

Nguồn: https://doanhnhanplus.vn/11-03-2020-noirfoto-darkroom-trien-lam-nhung-nhiep-anh-gia-moi-lan-thu-3-498130.html